Druhy parket – charakteristika, výhody a nevýhody

Parkety mohou být známé jako druh podlahové krytiny, který se používal výhradně v dobách minulých. Pravdou však je, že v mnohých novostavbách rodinných domů či při rekonstrukci bytů se jedná o častou volbu při rozhodování o typu podlahy.

Proč se pro dřevěnou podlahovou krytinu z parket rozhodnout? Argumenty PRO lze vyčíst ze základních charakterových vlastností. Parkety se pyšní odolností, snadnou údržbou a především dlouhou životností. Delší než například u masivních podlahových prken. Veliký počet roků, po které masivní parkety standardně slouží, je dán zejména možností několikanásobné renovace. Ve chvíli, kdy dojde k poškození podlahy, ať už vlivem času či drobného mechanického zásahu, není zde, jako u jiných druhů podlahových krytin, nutnost realizovat znovu celou pokládku. Stačí pouze vyplnit spáry a díry, které mohou vzniknout, případně zbrousit a znovu nalakovat poškozený povrch, a podlaha může jít vstříc dalším dlouhým rokům používání.

Mezi další pozitivní vlastnosti se řadí dobrá izolace. Tepelná i zvuková. Že skrze dřevo neuniká žádné výrazné množství tepla, je dáno jeho masivností, obdobně jako eliminace zvukových vln. Tato charakteristika nabyde významu zejména v panelových domech, kde není o sdílení zvukových projevů nouze.

V neposlední řadě bývá často finálním důvodem pro výběr dřevěných parket jejich designové vlastnosti. Již samotná přírodní barva a struktura dřeva je na pohled příjemná, navíc působí masivně a spolehlivě. Komu takový přírodní vzhled nevyhovuje, může na povrch parket nanést speciální vrstvu laku, vosku či mořidla, které, ač za vyšších pořizovacích nákladů, dokáží upravit jeho vzhled. Co se týče struktury, parkety je možné skládat do různých vzorů. Mezi nejoblíbenější se řadí žebřík, strom či čtverec.

Zajímavým bonusem je ekologický dopad parket, který je téměř nulový. A to díky tomu, že dřevo je stoprocentně přírodní materiál. Pro výrobu se používá spousta druhů dřevin, od tuzemského dubu, buku, borovice, smrku či jasanu až po exotické kousky představovány brazilskou třešní nebo americkým ořechem. Konkrétní dřevina se volí podle požadované barvy a tvrdosti podlahy.

Parketové podlahy jsou nabízeny v několika různých druzích. Základním aspektem, dle něhož se dělí, je počet vrstev. Existují tak jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé parkety. Speciálním druhem jsou tzv. mozaiky neboli průmyslové parkety. Obecně platí, že vícevrstvé parkety jsou složeny takovým způsobem, že čím vyšší vrstva se bere v potaz, tím masivnější a tvrdší dřevo obsahuje. S postupem vrstev směrem dolů jejich kvalita klesá.

Jednovrstvé parkety

Jednovrstvé parkety neboli parketové vlysy jsou reprezentovány jednoduchou konstrukcí, jejímž základem je jediná masivní vrstva kvalitní dřeviny. Vlastnosti masivních parket jsou dány především její kvalitou. V první řadě musí být dostatečně vysušená a následně přesně opracovaná. To je základní podmínkou pro kvalitní podlahu.

V minulosti se pro přichycení parketové podlahové krytiny používaly výhradně hřebíky, dnes je tato varianta nahrazena speciálními lepidly, která eliminují nepříjemné vrzání a praskání. Vzhledem k faktu, že dřevo je živý materiál a stále pracuje, je nutností přizpůsobit podmínky v místnosti, v níž jsou jednovrstvé parkety položeny. Za ideální se považuje vzduch o teplotě 20 °C s 60% vlhkostí. Tato čísla slouží jako orientační, problém nastane ve chvíli, kdy dojde k velikým výkyvům. Může pak docházet k sesychání či naopak bobtnání podlahy.

U jednovrstvých parket je nezbytná pravidelná péče v podobně broušení a ošetřování lakem, olejem či voskem. Jedině tak lze docílit garantované dlouhé životnosti. Masivní parkety skvěle odolávají poškození vlivem času, naopak náchylnější jsou na poruchy mechanické. Jsou také nevhodné pro kombinaci s podlahovým vytápěním. Pro tyto účely slouží vícevrstvé parkety.

Jednovrstvé parkety Princ Parket

Dvouvrstvé parkety

Dvouvrstvé parkety jsou vyráběny pomocí sendvičové technologie. Horní cca 5mm vrstva zajišťuje podlaze odolnost a udává její vzhled, zatímco spodní, stejně vysoká, je takzvanou vrstvou nosnou. Je konstruována z měkčího dřeva. Obě vrstvy jsou vzájemně spojené klížením.

Výhoda dvouvrstvých parket spočívá v tom, že nepodléhají sesychání, kroucení a vzniku přebytečných spár. Oproti jednovrstvým pod ně lze instalovat podlahové topení. Zároveň se jedná o podlahu nižší konstrukce.

Renovace je zde omezena na počet zhruba tří, což i tak představuje několikanásobně dlouhou životnost v porovnání s jinými materiály podlahových krytin. Povrchová úprava dvouvrstvých parket (olej, lak) se realizuje již u výrobce. O volbě mezi lakem a olejem rozhoduje několik faktorů. Olejová úprava poskytuje reálnější vzhled, ale je náročnější na běžnou údržbu na rozdíl od laku, který je ze všech úhlů pohledu praktičtější variantou.

Dvouvrstvé parkety Scheucher

Třívrstvé parkety

Stále oblíbenějšími se stávají třívrstvé parkety. Vděčí za to zejména tomu, že na ně minimálně působí změny tepoty a vlhkosti. Tato menší náchylnost je docenění hodná zejména v zimním období, kdy začíná topná sezóna. Celodřevěné podlahy mají v takovou chvíli tendenci se kroutit a tvořit spáry, u třívrstvých parket tento problém nehrozí.

Jednotlivé vrstvy odspoda jsou: proti-tažná, středová laťovka a nášlapná. Na vrstvu uprostřed se používá tvrdé dřevo, zatímco na vrchní ušlechtilejší dřevina. To zejména kvůli finálnímu vzhledu parketové podlahy.

Třívrstvé parkety lze konstruovat také jako podlahu plovoucí díky tomu, že jsou opatřené tzv. click systémem. Zároveň jsou vhodné i pro použití podlahového vytápění.

Dalším plusem je velmi snadná montáž. Díky zaklapávacím zámkům není potřeba používat žádná lepidla. Měřítkem pro počet renovací třívrstvých parket je výška nášlapné vrstvy.

Třívrstvé parkety Magnum

Mozaiky (průmyslové parkety)

Průmyslové parkety se vyrábějí ze zbytkového dřeva. Díky tomu nedisponují tak kvalitními vlastnostmi, co se týče odolnosti, což se promítá v nižší ceně. Tento nedostatek však kompenzuje výrazný design, díky kterému se mozaiky stále častěji používají v moderních interiérech.

Průmyslová mozaika - reference od Plancher

Pokud vás charakteristika parket zaujala a uvažujete o jejich pořízení, můžeme vám doporučit spolehlivou společnost Plancher s.r.o. (www.plancher.cz), která vám pomůže nejen s jejich výběrem, ale také s odbornou pokládkou.